Online Store

Faciliteter

  • Klaverer – 1 flygel, 2 opretstående, digital
  • Store klaver/undervisningslokaler
  • Stort venteområde
  • Køkken: varme & kolde drikkevarer 
  • Adgang til toilet